Vel

Subtiel spel

Toen ik op het punt stond om de bundel uit verveling terzijde te schuiven, kwam ik toch nog een prikkelend vers tegen. Wuif de mussen uit. Gedichten en beelden van schrijver-illustrator Joke van Leeuwen werd in 2007 genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Van Leeuwens illustraties vind ik fraai, haar gedichten in deze bundel kunnen me slechts een enkele keer bekoren. Dat anderen daar anders over denken, blijkt wel uit de nominatie.

VEL

Wat trager toch en moeilijker
getekend dan geschreven:
kilometers krentenbollen,
massa’s met behoeftes,
warme macedoine,
kus van nog zonet,
bijvoorbeeld, enzovoort.

Teken een muur: het is erachter.
Trek een rivier: het veer mag varen.
Teken een streep: herken de verte.
Wit papier is winter.

Nu eens zegt één beeld meer dan duizend woorden, dan weer kan een verwoording niet of nauwelijks worden verbeeld. Uitdrukkingsvormen hebben zo hun beperkingen. Dubbeltalent Van Leeuwen weet dat als geen ander.

Een macedoine uittekenen – ‘gerecht dat een mengsel is van verschillende groenten en vruchten’ – lukt nog wel, maar warme macedoine is een lastiger karwei.

In de tweede strofe schudt Van Leeuwen de boel verder op: driemaal gebiedt ze wat er moet worden getekend en geeft aan hoe de tekening dient te worden geïnterpreteerd.

Je vraagt je af: hoe beeld je een gebod uit?

Tegelijkertijd schetst Van Leeuwen door woorden hoe enkele simpele lijnen ons voorstellingsvermogen kunnen activeren.

Dan de slotzin: ‘Wit papier is winter.’ Wie dit leest zal zich verheugen over de sneeuw die gevallen is. Als je tevens schrijver of tekenaar bent, dan herken je in deze woorden ongetwijfeld ook nog de vrees voor het uitblijven van dat wonderlijke gevoel van inspiratie.

O, wat een subtiel spel op dit vel!